Een dividend van 100 fr. bruto bij GIB ?

Dat is de verwachte winst voor het lopende boekjaar. Dat is de winst die volgens bijna ex-financieel direkteur Ugeux van de Generale Maatschappij zou moeten uitgekeerd worden aan haar aandeelhouders... tenzij...