Advertentie
Advertentie

Een dividenduitkering is een courante en zekere techniek om winsten aa

n de aandeelhouders uit te keren.Keert een vennootschap aanzienlijke dividenden uit, dan verliest zij meestal het recht op de verlaagde tarieven van de vennootschapsbelasting.In dat geval kost een dividend 49,14 procent à 55,13 procent.Onder de komende wetgeving zal deze kostprijs dalen tot 43,89 procent à 50,49 procent.In de meest gunstige situatie kan de belastingdruk op dividenden zelfs dalen tot 36,23 procent.