Een eerbewijs aan strippiloot Buck Danny

(tijd) - De strippiloot Buck Danny en zijn oorspronkelijke tekenaar Victor Hubinon krijgen een tentoonstelling in het Brusselse Jijémuseum. Het is een eerbewijs aan de realistische op Amerikaanse leest geschoeide strip en aan de intrigerende wereld van het snelle vliegtuig. Hubinon heeft 40 albums op zijn actief en overleed in 1979.