Advertentie
Advertentie

Een eigen groepsbank

(tijd) - Koördinatiecentra hebben tot 1986 strijd moeten voeren om echt bestaansrecht te verwerven. In dat jaar kwam het definitieve statuut tot stand waardoor de kontinuïteit van het systeem zo goed als verzekerd werd. Later kwamen de centra ook nog geregeld onder vuur te staan, maar dan draaide de diskussie vooral om de beknotting van de fiskale voordelen. Merkwaardig is dat de centra in het begin vooral intern werden belaagd. Bestaande hoofdwartieren stonden vaak met tegenzin belangrijke (financiële) taken af. Wellicht is deze spanning de doorslaggevende reden waarom koördinatiecentra van de sterk centraal geleide Japanse groepen op de vingers van één hand te tellen zijn. De lijst van toegelaten aktiviteiten is indrukwekkend. Koördinatiecentra die wereldwijd optreden voor de hele groep, bekleden binnen die groep een sleutelpositie. Andere centra hebben een regionale funktie en bestrijken bv. enkel Europa. Dat is vaak het geval bij Amerikaanse groepen. Bepaalde centra leggen de klemtoon op de levering van financiële diensten aan bedrijven uit de groep waartoe ze behoren, andere leggen zich toe op alle toegelaten aktiviteiten. Dat zijn publiciteit, verzameling en verstrekking van informatie, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, kontakten met nationale en internationale overheden, de centralizatie van boekhoudkundige, administratieve en informatikawerkzaamheden. Voorts mag een centrum ook de centralizatie van financiële verrichtingen uitvoeren en risico's indekken die voortvloeien uit valutaschommelingen. Ten slotte kunnen alle andere aktiviteiten die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep uitgevoerd worden.