Eén EU-prospectus voor ophalen kapitaal in meerdere lidstaten

(tijd) - Binnen twee jaar volstaat één prospectus om geld op te halen in heel de Europese Unie. De EU-ministers van Financiën keurden gisteren dit Europese paspoort voor prospectussen goed. Voor de uitgifte van afgeleide producten en obligaties in coupures van meer dan 5.000 euro mag de emittent kiezen in welk land het dossier wordt ingediend.