Advertentie
Advertentie

Een Europees pleidooi voor Maribel

Het Europees integratieproces begon als een economisch project, met de Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal en voor Atoomenergie en in 1957 met de Europese Economische Gemeenschap. Eén van de uitgangspunten bestond erin deloyale concurrentie tussen de ondernemingen en tussen de lidstaten te elimineren (art. 85 - 94 van het EEG-verdrag) om alzo het goed functioneren van de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken. Zo moet het van overheidswege subsidiëren van de productie of de export van goederen in de Europese Gemeenschap beantwoorden aan bepaalde regels op grond van artikel 92. Die communautaire basisfilosofie is nog steeds van toepassing. De Bijzondere Raadgevende Commissie Textiel en Kleding van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onderschrijft deze fundamentele regels, maar...