Een faillissement maakt niet automatisch een einde aan een arbeidsover

eenkomst.De curator moet binnen 15 dagen beslissen wat er gebeurt.Als de arbeidsovereenkomsten worden beëindigd, dan gelden de normale arbeidsrechtelijke regels en hebben de werknemers een schuldvordering in de boedel.Als de arbeidsovereenkomsten worden voortgezet door de curator, dan is het loon voor deze periode een schuld van de boedel.De werknemers zijn bevoorrechte schuldeisers voor een bepaalde som en zij kunnen het Fonds voor sluiting van ondernemingen aanspreken.