Advertentie
Advertentie

Een fictieve intrestaftrek voor eigen vermogen

Een vennootschap die geld leent, kan de intresten die zij daarop betaalt aftrekken van haar belastbaar inkomen. Haar eigen vermogen daarentegen levert in principe geen enkele fiscale aftrek op. Hierin ligt een fundamentele discriminatie vervat tussen financiering met vreemd tegenover financiering met eigen vermogen. Het afschieten van het gunstregime voor de coördinatiecentra door Europa vormt een ideale aanleiding om hier iets aan te veranderen.