Een fresco van modern Italie

Bij Cambridge University Press verscheen een fascinerende bundel opstellen over de 'Modern Italian Culture'. Italie is van de Europese kernlanden het meest problematische. Wij wantrouwen het actuele land maar bewonderen omgekeerd evenredig datgene waar het de hoeder van is: de kern van de Europese cultuur. De discrepantie tussen de hoeders en het patrimonium lijkt ons vanop afstand snel grotesk.Dirk Lauwaert