"Een fusie doen lukken is ook

GENT (tijd) - Thomas Gasser, de tweede man (na de Zweed Percy Barnevik) van de Zweeds-Zwitserse zware- engineeringgroep Asea Brown Boveri, kwam deze week voor Flanders Technology International vanuit Zurich naar ons land afgezakt. We ontmoetten hem in Brussel, voor een gesprek over ABB, achttien maanden na de Grote Fusie. "Onze strategie is: de schaalvoordelen maximaal benutten en de voordelen van flexibiliteit trachten te behouden,' aldus Gasser. ABB is sinds januari '88 georganizeerd als een holdingmaatschappij met basis in Zurich, die boven zich twee 50-50-aandeelhouders heeft (Asea AB en Brow Boveri Ltd), en onder zich de ABB-groep: 800 bedrijven in 50 aktiviteitsgebieden en 8 segmenten. ABB noemt zichzelf een "multidomestic company'. "Op Frankrijk na zijn we in heel Europa sterk vertegenwoordigd,' zegt Gasser.