Advertentie
Advertentie

Een gevoel van verantwoordelijkheid

Hoe staat het met de politieke verantwoordelijkheid van politici op nationaal en Europees niveau? Met de zaak-David Kelly in Groot-Brittannie, de affaire-Semira Adamu in eigen land en de Eurostat-fraude op EU-niveau is de vraag actueel. Walter van Gerven was vier jaar geleden lid van de Commissie van Wijzen die het rapport schreef dat leidde tot het ontslag van de voltallige Commissie-Santer. Van Gerven refereert naar het zinnetje dat toen voor opschudding zorgde. 'Het gaat niet over wie verantwoordelijk is, maar of men zich wel verantwoordelijk voelt.'Kris van Haver & Erik Durnez . Foto: Patrick de Spiegelaere