Een gewaarborgd pensioen moet voor iedereen

Het is niet realistisch om in het kader van de vergrijzing de pensioenleeftijd te verhogen. Andere ingrepen moeten wel kunnen en zijn haalbaar, stelt MARGRIET HERMANS. Het vervroegde pensioen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het is niet langer haalbaar sommige mensen een gigantisch pensioen te blijven uitbetalen. Het is beter en eerlijker iedereen een aanvaardbaar leefpensioen aan te bieden.