Advertentie
Advertentie

Een goede structuur is van groot belang voor het e-businessproject, aa

ngezien die veel impact heeft op de effectieve belastingvoet, aansprakelijkheid, enz.Ga na of u best een afzonderlijke vennootschap opzet, dan wel in de bestaande structuur verder werktKies een rechtsvorm en aandeelhoudersstructuur die het best overeenstemmen met de behoeften van uw projectHou rekening met bestaande structuren en overeenkomsten (zoals distributiecontracten)Zorg voor voldoende onderbouw wanneer u kiest voor een buitenlandse (lager belaste) vennootschapControleer ook of u geen belastbare aanwezigheid (vaste inrichting) creëert buiten het land waarin de vennootschap gevestigd is