Advertentie
Advertentie

Een Grolschje graag

Grolsch, genoteerd op de Amsterdamse beurs sinds 1986, is een middelgrote Nederlandse brouwerij die zich uitsluitend richt op het segment van de kwaliteitsbieren. De produktiekapaciteit bedraagt met 2,4 miljoen hektoliter ongeveer een vijfde van deze van grote broer Heineken. Ook geografisch is de spreiding zeer beperkt. De groep richt zich voornamelijk op drie markten: Nederland en Duitsland die samen ongeveer 70% van de omzet vertegenwoordigen en het Verenigd Koninkrijk waar Grolsch een joint venture met Bass heeft evenals het in 1992 overgenomen Ruddles (premium Ale).Deze markt heeft in Noord-West-Europa het maturiteitsstadium bereikt. Het verbruik per hoofd van de bevolking stabilizeert reeds enkele jaren als gevolg van onder andere hogere aksijnzen, een ontradingspolitiek van de overheden, een trager groeiende en verouderende bevolking en veranderingen in de voorkeur van de konsument richting wijn. Een tweede karateristiek is de toenemende polarizatie tussen gewone en kwaliteitsbieren. Konsumenten drinken misschien minder bier maar zeker kwaliteitsbieren (of bieren met een kwaliteitsimago). Grolsch behoort tot deze laatste groep. Een derde kenmerk van de brouwerijsektor vormt de toenemende konkurrentie en de koncentratietendens waarbij de kleinere brouwerijen opgeslorpt worden. Een laatste faktor is het seizoens- en klimaatsgebonden karakter van de bierkonsumptie. De hete zomer van 1994 zal ongetwijfeld een gunstige weerslag gehad hebben op het verbruik.