Een hart voor het platteland

Plattelandsbeleid. Het is geen woord waard in het nieuwe federale regeerakkoord. Er worden slechts vier vage lijntjes aan besteed in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Dat is onterecht. Een gericht en geïntegreerd plattelandsbeleid zou één van de hoekstenen moeten zijn voor het overheidsoptreden van de komende jaren.