Een haven met dubbeldekkades en andere plannen

(tijd) - Luc Deleu & T.O.P. Office stellen in het MuHKA in Antwerpen een maquette en de plannen van 'Vipcity-De Zeemijl' tentoon. 'Vipcity' is een volgende stap in Deleus idee van 'De Onaangepaste Stad', waarin hij een stedenbouwkundig denken op globaal niveau uitwerkt. Vanuit die denkoefening formuleert Deleu ook enkele praktische oplossingen voor de ruimtelijke problematiek in het Antwerpse havengebied.