Een hoger diploma hebben is ook niet alles...

Dat een universitair diploma wel eens negatieve fiscale gevolgen kan hebben, ondervond een ingenieur bij een arrest van het Hof van Beroep te Brussel. Of althans zijn gevolmachtigden, aangezien hij zelf tijdens de procedure overleden was. De belastingplichtige in kwestie had namelijk een procedure aanhangig gemaakt bij dit Hof tegen een indiciaire taxatie. Pikant detail is dat de feiten dateren van begin jaren 70 terwijl het arrest uitgesproken werd op 30.6.1994 (Brussel, BdB juni 95).(van een medewerker)