Advertentie
Advertentie

Een inkoop van eigen aandelen kan de onderneming structureel voorberei

den op de toekomst; hetzij met het oog op een versterking van de eigen aandeelhouderspositie, hetzij met het oog op een overname.