Een Japans bedrijf als geen ander

(tijd) - Omron is één van die vele Japanse bedrijfssprookjes. Dokter Taeisi, de stichter van Omron, ontwikkelde in 1933 in Osaka een schakelklok voor radiografie-apparatuur. Door het commerciële sukses van dit produkt kon het bedrijf snel groeien. Vandaag is Omron de grootste Japanse fabrikant van automatizeringskomponenten, kasregisters, automatische ticket-verkoopsystemen, systemen voor kontrole van het stadsverkeer en van medische instrumenten. Het is ook de kampioen in de 'fuzzy logic' technologie. In 1963 zette het bedrijf zijn eerste stappen op de Europese markt met de Britse distributeur Keyswitch om relais te verdelen in Groot-Brittannië. Op het kontinent werd de Italiaanse distributeur Carlo Gavazzi aangesproken voor de verspreiding van Omron-produkten in een reeks Europese landen, waaronder België. In 1974 werd de joint venture Carlo Gavazzi Omron (CGO) opgericht met hoofdzetel in Amsterdam. In 1986 besliste Omron alle delen van de joint venture terug te kopen en Omron Electronics Europe op te richten. Vanaf dat ogenblik verkreeg Omron de exclusieve kontrole over al zijn Europese filalen. Dat liet toe de aktiviteten verder uit te breiden, niet in het minst van automatizeringskomponenten naar systemen voor automatizering.