Een kleurrijk beeld van de psychiatrie

(tijd) - In het Gentse Museum Dr. Guislain loopt de tentoonstelling 'De Rest van de Wereld: Colors Magazine toont de psychiatrie'. Een fotografische reportage maken over psychiatrische patiënten is altijd een heikele onderneming. Het is erg moeilijk de juiste toon te treffen in het portretteren van de patiënten. Het gevaar bestaat dat men de patiënt onherroepelijk vastzet in zijn ziekte. Maar ook al slaagt men erin die klip te omzeilen, dan nog is succes verre van verzekerd, zoals blijkt uit de expositie in Gent.