Een KMO telt maximum 250 werknemers

(tijd) - Wat is een KMO? De bestaande Europese regels maken er tot nog toe een potje van. De Europese Commissie wil daar duidelijkheid in scheppen met een mix van criteria als aantal werknemers, omzet, balanstotaal en onafhankelijkheid. De lat voor kleine ondernemingen komt op 50 werknemers, voor middelgrote op 250.Definities over kleine en middelgrote ondernemingen lopen nogal uiteen in Europa. Een kleine onderneming varieert van 10 tot 50 of 100 werknemers. Een middelgroot bedrijf kan tot 500 oplopen. Zelfs de EU-instellingen hanteren verschillende definities naargelang het programma of kader waarin over KMO's gesproken wordt. Die verwarring heeft in bedrijfsmiddens al voor heel wat tandengeknars gezorgd.