Een kritische blik op Europa

Aan de vooravond van de invoering van de euro brengt het Nederlandse Foto Instituut in Rotterdam 13 beeldende kunstenaars (van wie het merendeel fotografen en afkomstig uit Europa) samen om enkele verwaarloosde aspecten van de Europese eenheid te belichten.Steven Humblet