Advertentie
Advertentie

Een kunstverzameling als spiegel van het leven

(tijd) - Bij het tonen van een private kunstverzameling kan de persoon van de verzamelaar niet buiten beeld blijven. Dat geldt zeker voor Oscar Ghez, de eigenzinnige Frans-joodse industrieel die zo'n 7.000 kunstwerken bijeenbracht. Een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam weerspiegelt de eigenheid van zijn collectie. Maar het zijn vooral de kunstwerken zelf die deze tentoonstelling maken. Ze treden op als getuigen van de goede en persoonlijke smaak van de verzamelaar, maar zijn in de eerste plaats zichzelf, mooi en onwaarschijnlijk gevarieerd.