@ Een laptop, handcomputer, digitaal fototoestel, digitale camera en G

PS-systeem. Dat is de apparatuur waarover Louis Michel meer beschikt dan zijn collega Mieke Vogels. Het maandblad Computer Magazine peilde in een enquête naar het bezit en gebruik van digitale toestellen en internet bij onze ministers. Uit de rondvraag blijkt dat Louis Michel de best uitgeruste minister is. Alain Hutchinson en Luc van den Bossche volgen op korte afstand. Eddy Boutmans, Rudy Demotte en Luc van den Bossche gaan lopen met de titel van meest digitale ministers. Zij maken het meest intensief gebruik van hun computer en internet. 39 van de 55 ministers van de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen stuurden de vragenlijst ingevuld terug, goed voor een respons van 71 procent. Grappig is dat slechts enkele ministers het antwoordformulier van de enquête die per e-mail werd verstuurd - per e-mail terugbezorgden. De meesten zijn het faxen of klassiek posten duidelijk nog niet verleerd. De helft van de ondervraagden zegt mee te zijn met de digitale revolutie. 13 procent meent zelfs de allerlaatste trends op de voet te volgen. De volledige resultaten vindt u in het februari-nummer van Computer Magazine. @ De Europese websites nemen het absoluut niet nauw met de persoonlijke levenssfeer van hun bezoekers. Slechts 9 procent van de sites vraagt toestemming voor de doorverkoop van persoonsgegevens. De Amerikaanse webstekken doen dit in de helft van de gevallen en scoren dus veel beter. Dat blijkt uit een onderzoek van 750 Europese en Amerikaanse websites door Consumer International, een samenwerkingsverband van 263 consumentenorganisaties. Dit resultaat is opmerkelijk als men weet dat Europa veel strengere privacyregels hanteert dan de Verenigde Staten. Volgens Ewald van Kouwen, woordvoerder van de Nederlandse Consumentenbond, is dat te wijten aan de 'claimcultuur' die in de VS veel meer ontwikkeld is dan Europa. Voor de minste ongeregeldheid stapt de Amerikaanse consument naar de rechter. Amerikaanse websites riskeren het daarom niet om tegen de lamp te lopen en publiceren meestal een privacyverklaring. In Europa heeft 60 procent van de sites zon boodschap niet. Bij de andere is de verklaring bovendien vaak moeilijk te vinden. 'Het is onmogelijk conclusies te trekken voor de Belgische websites aangezien zij nauwelijks in de studie voorkomen. Die onderzocht enkel sites die een bepaalde omzet uit e-commerce kunnen voorleggen', verklaart Francoise Damont van Test-Aankoop, die de studie in ons land begeleidde. Ondertussen werd in de VS een voorstel gedaan om de privacywetgeving uit te breiden. De democrate Anna Eshoo en de republikein Chris Cannon willen dat een website zijn gebruikers meldt wat hij met hun persoonlijke gegevens als telefoonnummers en ZIP-codes doet. @ In Singapore houden ouders van een couveusekindje via internet een oogje op hun baby. Het Singapore Thomson Medical Centre verspreidt via zijn website zes uur per dag videobeelden van zijn couveuse-afdeling. In Singapore hebben moeders de gewoonte de maand na de geboorte thuis te blijven. Zij kunnen hun kind dan niet bezoeken.Het ziekenhuis investeerde bijna 260.000 frank in het project 'Viewbaby', maar heeft nog niet beslist welke vergoeding op de dienst te plakken.