'Een leefbare en bereikbare stad'

Tegen de eeuwwisseling zal het verkeer in de Gentse binnenstad compleet anders verlopen dan nu het geval is, maar de Gentenaar lijkt er voorlopig niet wakker van te liggen. 'We krijgen weinig reacties, dat klopt, maar ik maak me geen illusies', zegt schepen van Verkeersplanning Sas van Rouveroij. 'De dag dat het eerste bord geplaatst wordt, de eerste spade de grond in gaat, zal er kritiek komen. Dan zal het echter te laat zijn. Tot midden '97 staan we open voor alle suggesties, kan er zelfs gesleuteld worden aan het plan, maar eens in uitvoering wordt er niks meer teruggeschroefd. Want dit is een harmonieus en evenwichtig plan, waardoor Gent ook de volgende eeuw een leefbare en vlot bereikbare stad zal zijn.'