Een legislatuur van vallen en opstaan

(tijd) - De voorbije legislatuur verliep soms bijzonder spectaculair voor de Belgische overheidsbedrijven. Bij het telecombedrijf Belgacom gebeurde er de minst spectaculaire dingen. De eerste twee jaren van de regeerperiode was dat slecht nieuws voor de minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems. Die zag buitenlandse concurrenten in ijltempo fusies en overnames organiseren en tegen hoge prijzen UMTS-licenties afkopen. De vraag of Belgacom de internationale boot aan het missen was, lag op ieders lippen. Vanaf 2001 en zeker sinds vorig jaar bleek die relatieve rust een zegen voor het bedrijf en voor Daems. Belgacom had misschien de hausse gemist, maar kon als niet-beursgenoteerd overheidsbedrijf ook de grootste moeilijkheden vermijden die de sector na uit mekaar spatten van de beurszeepbel te verwerken kreeg. In oktober vorig jaar overleed de topman, John Goossens, onverwacht. Bij de NMBS en De Post haalden naast de financiele en operationele problemen vooral de problematische zoektochten naar nieuwe toplui het nieuws. Het gedwongen ontslag van Etienne Schouppe bij de NMBS in april 2002, de benoeming en het vertrek enkele dagen later van Christian Heinzmann en de komst van Karel Vinck bezorgden paars-groen de zwaarste crisismomenten in vier jaar. Ook bij De Post waren er schokgolven aan de top. Eind december 2002 werd topman Frans Rombouts bedankt en vervangen door Johnny Thijs. Rombouts was door Daems binnengehaald om het bedrijf voor te bereiden op de vrijmaking van de postmarkt. Spanningen met de vakbonden en een gebrek aan concrete resultaten deden hem net voor Kerstmis de das om. De privatisering van BIAC, de luchthavenbeheerder, start mogelijk nog dit jaar. Pierre Klees vertrekt op 1 september als gedelegeerd bestuurder en wordt opgevolgd door Luc van den Bossche, de minister van Ambtenarenzaken. RS