Advertentie
Advertentie

Een loontrekkendeop de vijf werkt deeltijds

(tijd) - Een loontrekkende op de vijf werkte in de eerste helft van 2001 deeltijds. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.Vooral vrouwen, personen met een lage opleiding en dienstverlenend en verkooppersoneel werkt deeltijds. Vrouwen werken vooral deeltijds om voor de kinderen te zorgen en mannen omdat ze geen voltijdse baan vinden.45 procent van de deeltijders werkt halftijds, 15 procent vier vijfde en 13 procent drie vierde. 39,3 procent van de vrouwen werkt deeltijds en 5,1 procent van de mannen. Met 20 procent deeltijdarbeid evenaart België het Europees gemiddelde. Nederland scoort dubbel zo hoog.Deeltijdse arbeid komt het meest voor bij personen zonder diploma of een diploma van lage onderwijs of lager secundair onderwijs. Meer dan de helft van de vrouwelijke loontrekkenden met een diploma lager secundair onderwijs werkt deeltijds.Vrouwen werken vooral deeltijds om voor de kinderen te zorgen (29%), voor andere persoonlijke of familiale redenen (26%) of omdat ze geen voltijdse baan vinden (20%).Mannen werken hoofdzakelijk deeltijds omdat ze geen voltijdse baan vinden (31%) of om andere persoonlijke of familiale redenen (15%).Hoge percentages deeltijdse arbeid komen zowel voor mannen als vrouwen voor in dienstverlenende en verkoopfuncties. Bij mannen komt ook veel deeltijdse arbeid voor bij geschoolde arbeiders in de landbouw en visserij en in sommige intellectuele en wetenschappelijke beroepen, zoals verpleegkundig kaderpersoneel en leraren secundair onderwijs.