Een luis in de pels

Slechts zes werken zijn het, maar ze zijn zo indrukwekkend en monumentaal dat niemand er omheen kan kijken: Luc Deleu toont vijf containerconstructies en een installatie met glascontainers in het Antwerpse Middelheimmuseum. Deleu wil de bestaande realiteit een voetje lichten, maar doet dat niet vrijblijvend. Met zijn creatieve, bewust onaangepaste ideeen bouwt hij aan een eigen 'orbanisme', dat de regelneverij van het 'urbanisme' wil ontkrachten.Jeroen LAUREYNS