Advertentie
Advertentie

Een maand later

Gisteren was het precies één maand geleden dat we in het stemhokje "met zijn allen kordaat doorgezet hebben op de goede weg naar de toekomst'. De avond van de verkiezingen bleek evenwel dat Vlaanderen en Wallonië elk een andere weg voor ogen hadden. Met de dag lijkt het er meer op dat Wallonië het uiteindelijk zal halen en erin zal slagen zijn weg aan Vlaanderen op te dringen. Of nog preciezer : de PSC-strategie, om via het uitlokken van verkiezingen van partner te kunnen ruilen, is in volle uitvoering. Het kleintje van de uittredende koalitie is er andermaal in aan het slagen het hele land zijn wil op te leggen, grote Vlaamse zus inbegrepen.