Een Nederlands bedrijf op vijf veranderde van stroomleverancier

(tijd) - Twintig procent van de Nederlandse bedrijven die sinds 1 januari vrij zijn in de keuze van hun gas- en/of stroomleverancier is overgeschakeld naar een andere leverancier. De uitslag is onverwacht hoog. Vlak voor het nieuwe jaar schatte men dat tussen de 5 en 20 procent van de Nederlandse KMOs zou overschakelen. De zogenoemde middengroep is nu aan de beurt . Pas in 2004 kunnen 700.000 Nederlandse huishoudens hun eigen aanbieder van al of niet groene stroom kiezen.