Advertentie
Advertentie

Een nieuw instrument voor de KMO: geschillenregeling

Aandeelhouders hebben niet altijd dezelfde belangen of dezelfde visie. Zo kan in een familiale KMO de opvolging van de stichter een moeilijk moment zijn. Hoog oplaaiende ruzies kunnen ontstaan over de te volgen bedrijfskoers, of over hoe de belangen van de verschillende kinderen in het bedrijfsbeleid moeten verzoend blijven: de kinderen die in het bedrijf aktief zijn willen de winst in het bedrijf investeren, andere kinderen willen graag een zo groot mogelijk dividend.