Een nieuw parlement of een oude raad in een nieuw gebouw?

Over de rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement en de afschaffing van het dubbelmandaat werden in het recente verleden lyrische uitspraken en veelbelovende profetieën gedaan. Na 21 mei zouden we wakker worden in een ander halfrond.