Een nieuwe technobubbel in de maak?

Het vorige beurskwartaal was een van de beste die ons in de voorbije drie jaar zijn overkomen. De tot voor kort zwaar verguisde technologiesector nam daarbij eens te meer resoluut het voortouw a la hausse. Onder meer uit die specifieke voortrekkersrol leidt het gros van de beurspessimisten af dat het om een zoveelste berenmarktrally zou gaan. Hier en daar groeit echter het besef dat deze beweging, na een klim van vele tientallen procenten vanaf de oktoberbodem van vorig jaar, misschien net iets meer is dan de voorbode van een zoveelste op til zijnde uitverkoop.