Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsdistributie

(van onze medewerker) (tijd) - In het koninklijk besluit van 14 november 1961 werden de normen vastgelegd waaraan iemand moet voldoen om zich als verzekeringsmakelaar te vestigen. Dit koninklijk besluit werd enkele keren aangepast. Voor het essentiële bleef echter de oorspronkelijke regeling behouden. Opvallend is wel dat deze uitsluitend slaat op de verzekeringsmakelaars.