Een onderneming overnamerijp maken

We worden wel eens gekonfronteerd met ondernemingen die moeilijk verkoopbaar zijn of waarvoor de gevraagde prijs niet kan bekomen worden, hoewel ze alle kenmerken van een degelijk bedrijf vertonen en wel degelijk waard zijn hetgeen ervoor gevraagd wordt. Hoe komt dit?Zo ze de vennootschapsvorm hebben aangenomen, kan het zijn dat bedrijven moeilijk van de hand gaan omwille van de struktuur van het aktief. We denken hier voornamelijk aan de bedrijfsgebouwen en de liquide middelen.