Een onvoldragen decreet op de ruimtelijke ordening

Tijdens de laatste zittingdagen voor de verkiezingen van 13 juni wordt het ontwerp van decreet betreffende de ruimtelijke ordening ter stemming gelegd in het Vlaams Parlement. De druk op het dossier en het tijdstip van behandeling doen de vraag rijzen of dit nu absoluut het decreet is waarop Vlaanderen zit te wachten om de ruimtelijke ordening op nieuwe sporen te zetten. We hebben het gevoel dat dit niet het geval is.