Een op de tien veebedrijven overschrijdt mestquotum

(tijd) - Ruim 4.000 Vlaamse veehouders krijgen eerstdaags een aanslagbiljet in de bus voor de betaling van de superheffing 'nutriëntenhalte'. De Mestbank int de boete omdat op hun bedrijven meer mest werd geproduceerd dan toegelaten. De superheffing wordt na een jaar uitstel voor het eerst geïnd. Zo'n 10 procent van de veehouders moet samen 6,8 miljoen euro betalen. De overige 90 procent hield zich aan het opgelegde mestquotum.