Advertentie
Advertentie

Eén op de zeven weet niet dat euro in buitenland gebruikt kan worden

(tijd) - 15 procent van de Europeanen weet niet dat het eurogeld vanaf 1 januari 2002 gebruikt kan worden in alle twaalf landen van de eurozone. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie. De studie wijst volgens de Commissie op de noodzaak de informatiecampagnes over de euro ook na 1 januari voort te zetten.De enquête gebeurde in november bij 6.539 inwoners van de eurozone en 1.524 inwoners van Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken, de drie EU-landen die niet aan de euro deelnemen. Uit de enquête blijkt dat 85 procent van de inwoners van de eurozone weet dat het eurogeld dat in hun land wordt verdeeld, vanaf 1 januari in alle eurolanden gebruikt kan worden. Dat betekent dat 15 procent daar niet van op de hoogte is en dus eigenlijk de betekenis van de euro niet beseft. 10 procent van de ondervraagde Belgen weet niet dat het eurogeld onmiddellijk geldt in alle eurolanden. Het algemene kennisniveau van de burgers over de euro gaat er wel op vooruit. 86 procent van de ondervraagden weet dat de euromunten en -biljetten op 1 januari worden ingevoerd. En 69 procent vindt zich goed geïnformeerd over de eenheidsmunt. Maar het is nodig de informatiecampagnes voort te zetten na 1 januari, stelt de Europese Commissie. Want niet alle burgers hebben de basiskennis over de euro al onder de knie. Zo kent slechts 36 procent van de ondervraagden de datum waarop hun nationale munt geen wettig betaalmiddel meer is. 40 procent geeft een latere datum dan het geval is. In België weet 45 procent van de ondervraagden dat de Belgische frank na eind februari niet meer als betaalmiddel aanvaard wordt; 19 procent gaf een latere datum. Volgens de enquête vreest 70 procent van de ondervraagden bedrogen te worden als gevolg van de euro. Dat is 3 procentpunt minder dan bij de vorige studie, maar nog altijd erg hoog. JL