Advertentie
Advertentie

Een op tien vreemdelingen verblijft hier illegaal

(tijd) - In België verblijven ruw geschat 100.000 illegale vreemdelingen, ruim 10 procent van het totaal in België verblijvende buitenlanders. Ook in de andere Europese landen is die verhouding terug te vinden. Hoewel het dus kwa omvang om een relatief beperkt probleem gaat, zijn de gevolgen van hun verblijf hier te lande verstrekkend. Naast de bewering dat "illegalen' de integratie van de legale migranten hinderen, is er de weinig benijdenswaardige positie van die illegalen zelf. Over de klandestien in België verblijvende vreemdelingen zijn - om voor de hand liggende redenen - weinig cijfers gekend. Het Koninklijk Kommissariaat voor het Migrantenbeleid werkt momenteel aan een grondig onderzoek terzake. Toch wordt de problematiek ook al belicht in de bestaande "rapporten D'Hondt'. Hierin worden klandestiene, illegale of onwettige vreemdelingen omschreven als "vreemdelingen die op Belgisch grondgebied verblijven zonder daartoe gerechtigd of gemachtigd te zijn'. Het gaat hier dus om illegaal verblijf, niet om illegale tewerkstelling. Uiteraard kan een illegaal geen legaal arbeidsstatuut hebben.