Een op vier Amerikaanse beursmakelaars is depressief

(tijd) - Beursmakelaars hebben opmerkelijk veel last van depressies. De Amerikaanse psycholoog Alden Cass stelde bij beursmensen tot drie keer meer depressies vast dan bij andere beroepsgroepen, schrijft de Financial Times.Vandaag lijkt dat aannemelijk: Wall Street boert al een poos achteruit, dus moet het leven op de beurs tegenwoordig geen pretje zijn. Alleen is de hoge depressiegraad in Wall Street al jarenlang een feit, alleszins sinds het beursfeest van de late jaren 90.Cass kreeg interesse voor het fenomeen, toen een vriend een job op Wall Street aanvaardde: Zes maanden later zag mijn vriend er helemaal anders uit: overspannen, slechtgehumeurd en voortdurend vuilbekkend. Hij begon op mijn patiënten te gelijken. Cass wilde zich in de problematiek verdiepen, maar vond nergens informatie. Ik contacteerde makelaars, maar Wall Street is niet meteen de plek waar mensen graag over hun gevoelens praten.Cass ging dan maar zélf naar Wall Street en bouwde geduldig een vriendenkring van beursmakelaars uit. Hij won hun vertrouwen via avondlange gesprekken aan de toog. Hij leerde dat veel makelaars manische symptomen vertonen: ze slapen te weinig, lijden aan grootheidswaanzin, nemen onverantwoorde risicos, geven ongehoord veel geld uit en nemen drugs. Tegelijk zijn ze vaak verdrietig, moe en eenzaam. Ze hebben een schuldgevoel en denken soms aan zelfmoord. De obsessie van het geld gunt hun geen moment rust. Je bent nooit tevreden. Indien je op een dag 10 procent rendement haalt en alles stijgt met 15 procent, dan ben je verschrikkelijk ontgoocheld, getuigt een getergde makelaar.Cass conclusie is ontnuchterend: 23 procent van zijn testgroep is klinisch depressief, tegenover een algemeen gemiddelde van 7 procent. Zijn gevolgtrekking is onheilspellend: Depressieve makelaars hebben een ongunstige impact. Ze verwerken minder orders en brengen hun zwartgalligheid over op collegas en cliënten. Uiteindelijk dreigen ze de hele markt te deprimeren.