Advertentie
Advertentie

Een op vier rusthuizen voert prijs elk jaar op

BRUSSEL (tijd) - In de voorbije zes jaar nam de gemiddelde dagprijs van rusthuizen toe met 37 procent. De grootste opwaartse druk op de ligdagprijs komt van de lonen, zo blijkt uit een gezamenlijke enquête van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) en de christelijke verzorgingskoepel VVI. Om de rusthuizen voor iedereen toegankelijk te houden, vragen ze het Riziv meer geld.Tussen november 1994 en februari 1995 onderzochten de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) en het christelijke Verbond van Verzorgingsinstellingen (VVI) de dagprijs in 85 Vlaamse rusthuizen en RVT's (Rust-en Verzorgingsinstellingen, voor bejaarden die meer verzorging nodig hebben), waarvan 68 VVI-instellingen. De gemiddelde dagprijs voor een eenpersoonskamer bedraagt er 1.280 frank. Daar komen in de meeste gevallen nog voor 7 procent supplementen bij (voor kapper, TV, wassen van linnen, enzovoort). Dat komt neer op een totaal van 37.500 frank per maand, ruim 37 procent meer dan in 1988. De pensioenen namen tussen 1988 en 1994 maar met 24 procent toe, tot gemiddeld 27.500 frank per maand.