Een optimistischer kijk

Even het geheugen opfrissen. Met hoeveel procent is de beurs van Brussel in 1987 gedaald? Hoe verliep de index in 1988? En in 1989? Iedereen herinnert zich wel de crash van oktober 1987. Vermits we nu weer oktober zijn en we in oktober 1989 ook een mini-crash gekend hebben, is het misschien nuttig om de recente beursgeschiedenis even op te rakelen.