Een pensioenaanvraag indienen, betekent dat men zijn beroepsactiviteit

stopzet. Vanaf zijn pensionering mag dus geen bezigheid meer uitgeoefend worden die een economische waarde heeft.Toelating om een bezigheid uit te oefenen, kan bekomen worden met een aangifte bij de R.V.P. De toestemming is afhankelijk van het beroepsinkomen dat men erdoor verwerft.De gepensioneerde die handelt in strijd met de regels, riskeert een schorsing van zijn pensioen of terugvordering van het te veel betaalde.