Advertentie
Advertentie

Een "pneumo-tron' voor de anestesist

Twee studenten van het zevende jaar Regeltechniek van de Vrije Technische School te Leuven hebben een nieuw toestel ontworpen dat de anestesist in staat stelt op een eenvoudige wijze de beademing van de patiënt in diepe narcose te volgen. Op dat ogenblik ademt de patiënt niet meer autonoom, maar via een toestel dat onder de gewenste druk lucht aanvoert. De pneumo-tron, zo heet het nieuwe toestel, laat de anestesist toe deze drukveranderingen te volgen. Het drukverloop kan op een scherm gevolgd worden en geeft bij overschrijding van een maximum- of minimumdruk een visueel signaal. Indien de overschrijding te lang duurt is er een akoestisch alarm te horen. Het demonstratietoestel werd ondertussen al uitgetest en het voldoet aan de gestelde eisen.