Een rondzendbrief van de Vlaamse regering verschaft duidelijkheid over

de vrijstelling van successierechten van familiebedrijven.Fusies of splitsingen van vennootschappen doorstaan de test. Er wordt slechts rekening gehouden met het laatste aantal werknemers in de drie jaar vóór het overlijden. Voor holdingvennootschappen bestaat de keuze van vervulling van de voorwaarden op het niveau van de dochters.Loutere waardeverminderingen of overboekingen zonder echte uitkering doen de oorspronkelijke vrijstelling niet verloren gaan.