Advertentie
Advertentie

Een schreeuw om rust

(tijd) - Het vonnis over het speelplein in Lauwe bij Menen, zette kindlievend Vlaanderen in rep en roer. Misschien is de ongerustheid terecht. Ook crèches, kinderboerderijen, schoolbellen, hanen en kikkers zijn de laatste jaren het mikpunt van omwonenden die zich aangetast zien in hun recht op rust. Neigt de trend naar toenemende intolerantie of is er meer aan de hand?