Een slachtpartij in een circus

Scènes uit een huwelijk