Advertentie
Advertentie

Een sociaal grondrecht is een individueel subjectief recht.

Het kleeft aan het individu. Hij moet het dus ook kunnen uitoefenen en afdwingen. In die zin werd het grondrecht op informatie uit de Grondwet gelicht en toegepast op een KMO. Iedere werknemer, ongeacht de grootte van de onderneming en ongeacht zijn syndicaal statuut, heeft recht op informatie van de werkgever over het ondernemingsleven. Is KMOers zet U schrap nu het devies ? Het individueel recht op informatie kan alleen uitgeoefend worden indien een werknemer een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft. De werknemer zal hierbij moeten aantonen dat zijn belangen geschaad zijn of kunnen worden.