Advertentie
Advertentie

Een strategie voor West-Vlaanderen

De GOM-West-Vlaanderen gaf professor Aimé Heene van de Vlerick Leuven Gent Management School de opdracht een strategisch plan uitwerken. De studie draagt de naam West-Vlaanderen 2010 Een Strategie voor Economische Ontwikkeling. Het strategisch plan bevat vier grote pijlers. Jan Callens lichtte dinsdag toe wat reeds gerealiseerd is.De bevordering van de kenniseconomie is een eerste pijler. Op het bedrijventerrein Plassendale in Oostende komt, zoals dinsdag aangekondigd, een incubatiecentrum voor milieutechnologie in samenwerking met de Universiteit Gent en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Eerder al startte het Innovatie- en Incubatiecentrum bij de Kortrijkse universiteitscampus Kulak. Bevordering van ondernemerschap is de tweede poot van het strategisch plan. Het bedrijvenloket van de GOM verleende in 2001 aan ruim 300 bedrijven advies en begeleiding in ruimtelijke ordening, milieubeleid, innovatie, tewerkstelling, toelevering, rationeel energiebeheer en export. Problematisch blijft echter het aanbod bedrijventerreinen. Een berekening van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) maakt duidelijk dat voor de planperiode 2001-2007 een bijkomende nood aan 320 tot 370 ha bruto oppervlakte bestaat. De derde pijler van het plan is de uitbouw en de ontsluiting van de economische poorten van de provincie. De verdere ontsluiting van de havens van Zeebrugge en Oostende staat op de agenda. De GOM voerde een studie uit over mogelijke synergieën tussen de luchthavens van Oostende en Wevelgem. Ten slotte behoort voor het komend decennium ook de woon- en leefkwaliteit in de kustprovincie tot de bekommernissen. GVDP