Een theatrale musical

Romeo en Julia - van Haat tot Liefde, de nieuwste Vlaamse musical in de rij, biedt volgens Johan Verminnen een heel andere benadering van het genre dan wat we totnogtoe gewoon zijn in dit land. Verminnen maakte de Nederlandstalige teksten voor het oorspronkelijk Frans stuk. Zondag gaat Romeo en Julia in Antwerpen in première.Pol VAN MOSSEVELDE